Contact Us

Hebt u een vraag? Stel hem alstublieft! ---Please feel free to ask a question!

Bellen kan ook; +31(0)6423 501 94 --- You can also call...

Fijne dag gewenst! --- Have a nice day!

Dorpsweg Ransdorp
Amsterdam, NH, 1028
Netherlands

portretten/portraits

Ik kijk naar de persoon die voor me zit. Mijn ogen vinden hun weg langs de huid van zijn gezicht, zoekend naar vorm: randen, reliëf, structuur. Waar is het glad, waar is het rafelig? Waar gaat de ene vorm over in de andere? Waar houdt een vorm op om de lege ruimte te ontmoeten? Mijn stil-leven leeft. Degene wiens portret ik maak zit daar tegenover me, onderworpen aan mijn priemende ogen, kwetsbaar in mijn ontledende blik.

In mijn queeste om de vorm goed in de klei te brengen met de levendigheid van de persoon die voor me zit, in dit materiaal dat eigenlijk modder is, ben ik net zo kwetsbaar. De weg die leidt naar een goed beeld is nooit eenvoudig.  Ik moet alert en wakker zijn om de essentie van deze mens te vangen. Meestal werk ik alleen in mijn atelier, zonder iemand in de buurt. Nu ontstaat er, in deze ruimte tussen twee mensen, het portret van de een gezien door de ogen van de ander. In de portretten vind je de ogen van een mens, gezichten van mensen op deze wereld, glanzend zachte huid met veel toekomst voor zich of lijnen van geleefde jaren.

Een portret maken is altijd een fantastisch avontuur!

#

I watch the person in front of me. My eyes find their way along the surface of this face, in search of forms; edges, slopes, reliefs, structures.
Where is it smooth, where is it fraying?
Where does one structure transform into another? Where does the form end and meet the air?
My still-life is alive. The person whose portrait I make is sitting there exposed to my piercing eyes, vulnerable in my dissecting gaze.
In my quest to get the form in the clay wíth the liveliness of the person in front of me, in this material that is actually mud, I sit there in front of him just as vulnerable.

The road leading to a good image is never easy.
I must be alert and awake to capture the essence of this human being.
Normally I work alone in my studio, without anyone else around. Now in this space between two people the portrait of one person emerges through the eyes and hands of the other.
In it I find the eyes of man, faces of people of this world, sparkling smooth skin with lots of future or lines of lives lived.

To make a portrait is always an exciting adventure!